Parazity a potrava

Sponzorovaný obsah

         Parazity a potrava

Parazity sú veľkou skupinou organizmov, ktoré sú prítomné všade okolo nás. Parazity majú veľmi zvláštny životný štýl. Už ich pomenovanie “parazity” vystihujú to, ako žijú, teda parazitujú na druhom organizme. Znamená to, že čerpajú živiny z iného organizmu na jeho úkor. Tento organizmus síce prežije, ale je veľmi ochudobňovaný a dá sa povedať, že iba prežíva. Parazity sa takto udržiavajú svoj zdroj potravy, aby o ňu neprišli. Je to veľmi dômyselný systém, ktorý má svoje nesporné pozitíva. Takto sa správa mnoho húb, ktoré takto parazitujú na mnohých stromoch, no nakoniec môže dôjsť k tomu, že daný strom vyhynie.

Takýto vzťah však nájdeme i v živočíšnej ríši. Poznáme mnoho prípadov, kedy živočích žije so svojim parazitom a pritom mu to nerobí žiaden problém, len je ochudobňovaný o svoje živiny. Je to vzťah, ktorý sa blíži až k tomu, akoby spolunažívali. Spolužitie dvoch organizmov nazývame symbióza, ale ide o vzťah, z ktorého výhody čerpajú obaja a nie na úkor toho druhého. Niektoré druhy červov takto môžu čistiť svojho hostiteľa a ten im následne poskytuje miesto na život a potravu. Pritom, keby ho daných nečistôt nezbavovali parazity, tak by trpel rôznymi ochoreniami. Čiže ide o vzťah, ktorý je výhodný z oboch strán.

Pridaj komentár