Category Archives: Podlahy

Podlahy a ich vlastnosti

Podlahy

Podlahy a ich vlastnosti

Podlahy stavané v jednotlivých domoch sa rôznia svojim povrchom, ale sú v podstate rovnaké, pretože majú väčšinou rovnakú stavebnú konštrukciu. Podlahy sa často vylejú z betónu, ktorý ma viacero vrstiev. Hovoríme o základnom betóne, ktorý zaručuje určitú stabilitu a pevnosť. Jeho hrúbka závisí od toho, akú váhu musí uniesť, sú na to určené presné výpočty, ktoré vám spraví statik a tiež váš architekt. Následne sa nanášajú rôzne potery, ktoré majú jemnejšiu konzistenciu. Pomocou nich sa povrch vyrovnáva, pretože prvá vrstva je veľmi hrubá na to, aby sa dokázala presne udržať rovnosť daného povrchu. Práve na toto slúžia potery, ktoré sú jemné a dobre sa s nimi pracuje. Continue reading

Priemyselné podlahy a ich povrch

Priemyselné podlahy

Priemyselné podlahy a ich povrch

Podlahy v priemyselnej sfére sú oveľa viac zaťažované ako v bežných priestoroch obytných domov, či bežných verejných priestranstiev. Priemyselné podlahy musia spĺňať veľa kritérií, ktoré sú stanovené v jednotlivých smerniciach. Na toto by sme mali myslieť už pri plánovaní výstavby. Plánovanie je základom, pretože práve tu vieme vychytať všetky nedostatky a vyvarovať sa nepríjemnostiam, ktoré by sme museli riešiť následne. Priemyselné podlahy sa väčšinou zhotovujú zo stabilných a pevných materiálov. Stabilita je dôležitá, pretože v priemyselnej oblasti sa často pracuje s chemikáliami, rozpúšťadlami a kyselinami, ktoré vedia poškodiť povrch. Continue reading

Priemyselné podlahy s rozumom

Priemyselné podlahy

Priemyselné podlahy s rozumom

Podlahy v priemyselnej sfére majú oveľa väčšie nároky na svoje udržiavanie a tiež sú náročné na to, aby boli odolné voči vplyvom mechanickým, chemickým a ďalším iným vplyvom. Priemyselné podlahy majú presne stanovené kritériá, ktoré musia dodržiavať. Hovorí o tom smernica, ktorá presne definuje ich stav, materiál a hlavne vlastnosti daných priemyselných podláh. Investory sú však nároční a očakávajú, že priemyselné podlahy budú spĺňať všetky tieto kritériá a popritom nemusia investovať astronomickú sumu do ich zhotovenia. Pokiaľ však chcete mať aspoň trochu kvalitné priemyselné podlahy, tak musíte rátať s tým, že cena nebude najnižšia. Continue reading